پروژه ها

رنده پنیر


اهمیت نوع رنده شدن پنیر پتیزا قطر رشته های پنیر رنده شده تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی ذوب پنیر دارد. هر چه رشته های پنیر نازک تر باشد پنیر سریعتر ذوب شده و رشته های ضخیم تر باعث کاهش قابلیت ذوب می شوند.اگر پنیر خیلی ریز رنده شود ،ممکن است لابلای مواد زیرین رفته و در سطح پیتزا پنیر کمتری مشاهده شود و اگر پنیر خیلی درشت رنده شود ممکن است تمام سطح پیتزا را به صورت یکنواخت پوشش ندهد و به مقدار بیشتری پنیر نیاز باشد . معمولا تیغ رنده به اندازه ۴ میلیمتر برای پنیر یخ زدایی شده مناسب است. اگر پنیر منجمد باشد باید از تیغ بزرگتر استفاده شود.


~/images/gallery/515b0_photo_۲۰۲۰-۰۹-۱۱_۱۲-۱۷-۲۳.jpg
image