پروژه ها

سپراتور


دستگاه سپراتور (Separator Machine) سپراتور یا جداکننده یک ماشین مکانیکی است. این دستگاه ماده‌های مختلف در یک مخلوط را از هم جدا می‌کند. مخلوط موردنظر می‌تواند به صورت مایع-جامد، مایع-گاز و مایع-مایع باشد. این وسیله مانند یک سانتریفیوژ عمل می‌کند. سانتریفیوژ ماده موردنظر را به دور یک محور به حالت چرخش درمی‌آرود. این دستگاه در صنایع مختلفی خصوصا صنعت شیر و روغن کاربرد دارد. سپراتور شیر باعث جداسازی چربی از شیر می‌گردد. روغن با قرار گرفتن در این دستگاه شفاف‌تر می‌گردد.


~/images/gallery/f8a43_photo_۲۰۲۰-۰۹-۱۱_۱۲-۲۴-۵۳.jpg
~/images/gallery/9e4df_photo_۲۰۲۰-۰۹-۱۱_۱۲-۱۶-۳۵.jpg
~/images/gallery/1757e_2.jpg
image
image
image