پروژه ها

دستگاه های هموژن


کاربرد هموژنایزر هموژنایزر در بسیاری زمینه های تحقیقاتی و علمی مانند پزشکی قانونی، میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی، دامپزشکی، شیمی، زمین شناسی، فلزشناسی، زیست بوم شناسی، کنترل غذا و نوشیدنی، داروسازی و تغذیه کاربرد دارد. از هموژنایزر برای همگن سازی و خرد کردن موادی مانند خاک، گیاهان، مواد غذایی، اجزای بدن موجودات مانند استخوان و دندان و مو، خون و قارچ، باکتری و… استفاده می شود. یکی از قدیمی ترین کاربردهای آن هموژنیزه کردن شیر و یکنواخت کردن پراکندگی چربی در بخش مایع آن می باشد.


~/images/gallery/2d0f4_photo_۲۰۲۰-۰۹-۱۱_۱۲-۱۸-۰۱.jpg
~/images/gallery/91066_photo_۲۰۲۰-۰۹-۱۱_۱۲-۲۰-۰۵.jpg
~/images/gallery/d17d4_photo_۲۰۲۰-۰۹-۱۱_۱۲-۲۹-۱۸.jpg
~/images/gallery/526d7_photo_۲۰۲۰-۰۹-۱۱_۱۲-۲۹-۱۴.jpg
image
image
image
image