پروژه ها

دستگاه پر کن


دستگاه های پرکن هلدینگ لبنیات پویا صنعت مفتخر است با دانش و پشتیبانی فنی در طراحی و ساخت انواع ماشین آلات بسته بندی بنا به نیاز مصرف کننده ماشین آلات مختلف بسته بندی و پر کن را طراحی و به اجرا در آورد


~/images/gallery/426ba_photo_۲۰۲۰-۰۹-۱۱_۱۲-۱۶-۵۹.jpg
~/images/gallery/54aa6_photo_۲۰۲۰-۰۹-۱۱_۱۲-۱۶-۵۹.jpg
~/images/gallery/1491c_photo_۲۰۲۰-۰۹-۱۱_۱۲-۲۹-۲۶.jpg
~/images/gallery/d4bae_photo_۲۰۲۰-۰۹-۱۱_۱۲-۲۴-۵۹.jpg
image
image
image
image