پروژه ها

مخازن پروسس


کاربرد ها: مخازن پروسس جهت افزایش و کاهش حرارت فراوری و مخلوط نمودن سیالات در صنایع شیمیایی وغذایی کاربرد دارد ویژگی ها: در جداره داخلی این مخازن از ورق304 یا316 بنا به نوع محصول استفاده میشود و جاکت حرارتی شانه تخم مرغی با قابلیت تحمل فشارتا چهاربار برروی تنه ی اول و کف مخزن نصب میشود معمولا از دولایه پشم شیشه 50 میلی متری جهت عایق نمودن و جلوگیری از اتلاف حراراستفاده میشود تنه ی سوم از ورق304 استفاده میشود که به عنوان محافظ عایق و نمای بیرونی کاربرد دارد باتوجه ب غلظت مواد داخل و نوع فراوری از اونواع متفاوت موتور گیریبکس ها استفاده میشود


~/images/gallery/4f260_photo_۲۰۲۰-۰۸-۱۴_۱۳-۴۲-۱۷.jpg
~/images/gallery/fefab_photo_۲۰۲۰-۰۹-۱۱_۱۲-۱۴-۵۱.jpg
~/images/gallery/eebb6_photo_۲۰۲۰-۰۹-۱۱_۱۲-۱۶-۲۲.jpg
~/images/gallery/7ce8b_photo_۲۰۲۰-۰۹-۱۱_۱۲-۳۰-۰۸.jpg
~/images/gallery/4f5f2_photo_۲۰۲۰-۰۹-۱۱_۱۲-۲۹-۴۰.jpg
~/images/gallery/fb5ef_photo_۲۰۲۰-۰۸-۱۴_۱۳-۴۲-۲۵.jpg
~/images/gallery/771e1_photo_۲۰۲۰-۰۹-۱۱_۱۲-۱۷-۳۶.jpg
~/images/gallery/4ee43_photo_۲۰۲۰-۰۹-۱۱_۱۲-۲۳-۴۵.jpg
~/images/gallery/a6c80_photo_۲۰۲۰-۰۹-۱۱_۱۲-۲۹-۲۲.jpg
~/images/gallery/fb82b_photo_۲۰۲۰-۰۹-۱۱_۱۲-۲۶-۰۹.jpg
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image